Jakie funkcje pełni notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medycyny estetycznej
23 marca, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest zawodem wymagającym dokładności i bogatej wiedzy prawnej. Podstawowym celem każdego notariusza jest zabezpieczanie interesów prawnych, jak i zapobieganie powstawaniu konfliktów na tle przeróżnych sytuacji życiowych. Notariusz jest zatem strażnikiem litery prawa, troszcząc się o bezpieczeństwo swoich Klientów.

Notariusz obok tak podstawowych zajęć jak rejestrowanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi kwestiami, takimi jak na przykład przechowywanie papierów wartościowych. Spora część z nas zapewne myśli, że kancelaria notarialna to miejsce z bogato wyposażonymi regałami i bukowym biurkiem za którym czeka na nas biegła Pani Notariusz. Teraz taki wizerunek biura notarialnego jest już rzadko spotykany, ponieważ co raz większa ilość notariuszy pracuje na laptopach, trzymając wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Faktycznie, notariusze to bardzo nowocześni pracownicy, którzy ułatwią Tobie wiele codziennych czynności, jak dla przykładu nabycie mieszkania.

W dalszej części wpisu zostaniesz poinformowany o tym jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Notariusz – zawód, jakich mało

Jeszcze kilkaset lat temu notariusz zwany był rejentem. Osobistość ta zobowiązana była do wykonywania władzy w imieniu króla w trakcie jego nieobecności. Oczywiście teraz notariusze zajmują się czymś całkiem odmiennym, jednak pewna grupa ich działań jest jednoznacznie złączona z działalnością państwa. Choćby rejestrowanie aktów notarialnych dokumentujących własność danej nieruchomości.

Co należy uczynić, aby stać się zdolnym do pracy notariuszem. Jest to stosunkowo zaawansowany mechanizm, aczkolwiek co rocznie dużo osób uzyskuje nominację na tą pozycję. Każdy kto marzy o tym by zostać urzędnikiem notarialnym powinien na starcie ukończyć studia prawnicze. Następnym warunkiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i kończy się oficjalnym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po skończonej aplikacji, dana osoba zostaje powołana notariuszem przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza siedzibę kancelarii.

Notariusze nie są, jak większość wskazuje, urzędnikami publicznymi. Korzystają jednak z szeregu uprawnień publicznych, na przykład z szczegółowej ochrony zawodowej. Każdy aspekt funkcjonowania notariusza jest ustalony w akcie prawnym prawo o notariacie. Dobrze jest zaakcentować, że zarobki notariusza są ustalone przez państwo. Jest to taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już nadmieniliśmy służba notariusza jest całkowicie opisana w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Co to znaczy? Notariusz nie jest w stanie świadczyć innych czynności, niż te uregulowane w rzeczonej regulacji. Wykaz zadań notariusza jest zamknięty, dlatego łatwo jest zweryfikować czym dokładnie zajmują się jednostki pełniące taki urząd.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • konstruowanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt formalny, który może być opracowany jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, ponieważ zatwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na spełnienie określonych czynności prawnych. Pewne regulacje rezerwują formę aktu notarialnego dla legalności pewnych czynności prawnych, takich jak dla przykładu umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Przygotowywanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna dokonywana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczny podpis na kolejnych wersjach konkretnego aktu.
  • Przekazywanie oświadczeń – czynność ta polega na oddaniu drugiej stronie oświadczenia, które może powodować dla niej konsekwencje prawne. Takie zlecenie przydaje się podczas trwania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu potwierdza wykonanie pewnej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest zatrudniany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest procedurą, którą sporządza notariusz zgodnie z zasadami prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa pokrycia należności weksla.
  • Przyjmowanie dokumentów na przechowanie – notariusz składuje nie tylko dokumenty prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy wskazane w konkretnych przepisach prawa.
  • Konstruowanie odpisów dokumentów – odpis jest zasadniczo powtórzeniem oryginału dokumentu. Notariusz w ten sposób poświadcza, że replika dokumentu jest spójna z jego oryginałem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na życzenie Klienta jest zobowiązany do skonstruowania danego aktu prawnego.

Jak na pewno zauważyliście działalność notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od jego osoby zależne jest pomyślne dokonanie konkretnej czynności prawnej. Ma na swoich barkach znaczną odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego pracy jest w głównej mierze zapobieganie sporom prawnym.

Obok wyżej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych drobniejszych zadań wskazanych w przepisach szczególnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli poszukujesz notariusza, który roztropnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się szacunkiem Klientów, obowiązkowo skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej znajdziesz najbardziej kluczowe informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.