Kancelaria notarialna – historia, prawo, zakres działania

Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny stemplowany
22 stycznia, 2018
Strony WWW - Tworzenie stron i sklepow internetowych
Jak robić dobre strony www
19 grudnia, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W naszym kraju pracowanie jako notariusz jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, ponieważ bynajmniej nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się zazwyczaj powiada – osobą, jakiej mogą powierzyć sekrety inni ludzie, ale przy tym kimś, kto idealnie rozeznaje się w kruczkach prawnych. Pracownik kancelarii notarialnej musi czuwać nad interesami swoich Zleceniodawców i troszczyć się o wszystkich w każdej powierzonej mu kwestii. Pierwsze zapytanie – jakie problemy możemy powierzyć notariuszowi i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Jak wynika z legendy – notariat w naszym kraju miał narodzić się w XII stuleciu, o czym mają świadczyć nadania królewskie z czasów Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV wydał decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do desygnowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy znany polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty ukazywały się nieustannie po 1309 r. Notariat polski przybrał na znaczeniu przede wszystkim w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Krzyżakami procesy wymagające miarodajnych dokumentów i pozostałych zaświadczeń notarialnych. W tym samym okresie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat porządnie się rozwinął, a szczególną funkcję miał także gdy byliśmy pod zaborami, tj. na przestrzeni 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Odkąd Polska wróciła na mapy świata, minęło piętnaście lat nim pojawiło się Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, ale II wojna światowa i czasy próby odbudowy po wojnie sprawnie hamowały rozwój notariatu. Za czasów PRL, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, jak np. prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odwróciło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Ustawicznie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do notariuszy, których obecnie nad Wisłą mamy ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – na kogo postawić i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz nie tylko wykonuje swoje obowiązki zgodnie z klauzulą prawa, ale priorytetowo, dba o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego kluczowym celem będzie dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych każdego Zleceniodawcy i m.in. z tego powodu w czasie swoich działań musi kierować się sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to także człowiek, któremu Kontrahenci zawierzają własne sekrety i kłopoty i co za tym idzie jedną z wyróżniających cech, którą winna nam zagwarantować świetna kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, lecz opłaca się upewnić, czy notariusz, któremu pragniemy zlecić istotne dla Was kwestie, ma cyklicznie pomnażaną, fachową wiedzę. Sprawdźmy także, czy kancelaria notarialna gwarantuje nam zabezpieczenie każdej transakcji. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym bez większych obaw przechowamy istotne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne możemy załatwić w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – które dokumenty będą niezbędne i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Będzie to niezbędny etap, gdyż przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Odczuwalnie więcej istotnych zaświadczeń musi do notariusza dostarczyć ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi o nabywcę, będzie to stosunkowo krótka lista, obejmująca pieniądze, dokument tożsamości, NIP oraz czasem również dokumenty z banku, dokumentujące wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego dużo, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najbardziej kluczowych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz ma obowiązek sporządzić akty i dokumenty tak, by były one przejrzyste i przyswajalne dla zainteresowanych podmiotów. Dopilnowanie, by wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.