Czynności notarialne

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Angielski Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu testamentu?

Spisanie testamentu służy oddaniu własnego dobytku po śmierci. Testament to pismo urzędowe, w którym wymienia się osoby, które dostaną spadek. Aby dokument był pełnomocny musi wypełnić kilka wymogów zawartych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba chcąca przygotować testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i przygotować go bez pośredników przy absolutnej świadomości czynu. Testament ma moc jedynie w dniu otwarcia spadku, to jest po zgonie spadkodawcy. W innych okolicznościach podzielnie dobytku na podstawie testamentu jest niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami spadkodawca ma prawo spisać testament w kilku formach, ale według każdej z nich muszą zostać zachowane pewne wytyczne.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – według tej formy spadkodawca musi spisać cały dokument pisemnie i opatrzyć go datą i podpisem. Równie istotne jest, żeby z treści dokładnie wynikało, jakim osobom oddany zostanie dobytek i w jakiej części, jeżeli np. zostanie rozdzielony pomiędzy większą liczbę osób. W tej formie niedozwolony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go zazwyczaj jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że lepiej jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zadba o zgodność testamentu. Testamenty własnoręczne są zazwyczaj podważane, kiedy dochodzi do kłótni wśród spadkobierców. Sporządzenie testamentu u notariusza zapewnia, że testament będzie prawidłowy . Zapisuje się go w gronie dwóch świadków, którzy tak jak spadkodawca i notariusz zostawiają podpisy poświadczające zapisanie testamentu. Dodatkowym poświadczeniem jest również protokół spisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wtedy, gdy istnieje szczególne prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Tyczy się to okoliczności szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. W tej formie testament może zostać przekazany w równoczesnej obecności 3 świadków i musi zostać spisany, a także podpisany przez przynajmniej dwóch świadków.

Istotne jest także to, że każdy testament stanie się nieprawomocny jeżeli spadkodawca sporządzi go zmuszony lub pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie będzie stworzony świadomie i z własnowolnie. Co do zasady testament zawiera wolę jednej osoby, więc nie może zostać spisany na przykład przez małżonków wspólnie.

Przygotowywanie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego daje korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeżeli tylko podejrzewa, że spadkodawca oświadcza wolę zmuszony lub nie jest całkowicie świadomy swojego czynu. Gdy nie ma co do tego wątpliwości, poza bazową zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny według prawa i ważny, wyróżniamy również inne zyski płynące ze spisania testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki pomocy notariusza stworzenie testamentu nie powinno sprawiać trudności, a ponadto jego treści będą czytelne i nie wzbudzą wątpliwości co do woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza będzie trudniejszy do zakwestionowania w momencie kłótni pomiędzy spadkobiercami lub innymi osobami, które nie zostaną zapisane w testamencie.

Ponadto, warto pamiętać, że wszystkie dokumenty przygotowane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają zaledwie odpis. To oznacza, że oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet jeśli odpis się zniszczy lub zaginie, bez trudu można poprosić o kolejny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, w którym są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że dana osoba sporządziła testament nie może zostać ujawniona do jej śmierci. Rejestr zaledwie pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, własnowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na taki zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, żeby w momencie otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, inaczej taki zapis zostanie unieważniony.

Jak odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem stanie się ten spisany jako ostatni, ze względu na to najłatwiejszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest zapisanie nowego. W aktualnym dokumencie sporządzonym u notariusza, wskazuje się odwołanie poprzedniego. Jeśli nie będzie takiego wskazania nowy testament odwołuje poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być unieważniony w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.