Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
Wrzesień 12, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – redukcja zmarszczek i ujędrnianie skóry
Wrzesień 24, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie zobowiązują do roztropności i sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego pracy. Każda ze spraw, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które określają typy wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to wykroczenia, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej grupie znajdują się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zazwyczaj są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży albo fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, wyrządzają znaczącą szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do bardziej złożonych spraw, ponieważ dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu rzutowały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zwykle realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj karne sprawy skarbowe są skutkiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zwykle nie wynika z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest też zasadne w przypadkach, gdy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły konieczny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również kiedy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową należy dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać określone działania. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem i kryteriami odbywania wyroku i zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zwykle skazani również starają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, jeśli popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się również przypadki, gdy osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może również wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to rezulataty takich działań mogą okazać się dla sprawców poważne i obejmować takie środki karne jak np.: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu też wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również nieodpowiednie usuwanie odpadów, stały brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.